Ett bildningsinitiativ logo från Hem & Skola
7. Entalsfigurer
Siffertricket, grunden.