Ett bildningsinitiativ logo från Hem & Skola
8. Tiotalsfigurer
Siffertricket, nästa nivå.